අපි අද කොහේ ....

View previous topic View next topic Go down

අපි අද කොහේ ....

Post  Esala on 2015-03-26, 8:30 pm

හිත ඇවිද යනවා දුර
තවම ඔබ නැතුවාට
හීන වල හිඳින්නේ
ඔබමයි හැමදාට
මගේ ළඟ තනිරකින
කඳුලු ඒ හැම රෑට
වැටෙනවා ඔබ නිසා
දුක හිතී මං ගැනම
එක්ව යන්නට මගක්
සොයා යන්නට දෙදෙන
වෙහෙසවූවා මතකද
එදාමෙන් අදත් මට
අතින් අල්ලන් මගේ
හුඟක් දුර ඇවිද
ගිය අපි අද කොහේ
ඔබ මගේ නෑ කිසිම
බැඳීමක්....
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5272
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: අපි අද කොහේ ....

Post  samitha on 2015-03-28, 10:27 am

අදර මළයන්ඩිය...
උඹේ මේ - පද හරඹය
කැපෙනවා මට
හරි අගේට


හැමදාම මට
නිදියන්ට පෙර
හිතට හා ඇහැට
දැනේ මේ බර


අහන්නට උඹ
කැමතිනම් මළ
කියන්නම් මම
අදර ඇසල මල


කරන්නට හැක්
හැමදේම කළ කල
අතැර දමන් මළ
ඉනුද් නාහන ඒ අත
එදත්-අදත්-හෙටත්
සැබෑවක්ම වූ-වන-වෙන
සත්‍ය එයයි මළ
අප මා බුදුරදුන් පළ...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum