සම්මතය

View previous topic View next topic Go down

සම්මතය

Post  Esala on 2015-02-23, 12:32 am

රොබරෝසියා මල් වැටුනු
පාලු මාවත් දිගේ
අත් වැල් බැඳන්
ලෝකයට හොරෙන්
විඳි සුවඳ ඔබේ
සුසුම් වල
අදටත් මතකයි

අඳුරු වීදි වල
සක්මන් කරමින්
සම්මත අසම්මතයන්
අතරේ වෙනස දකින්නට
අදටත් නොහැකිව
දෙතැනක විඳවන
පාලු හදවත් දෙකක්
සාප කරනවා අදටත්
ලෝකයාගේ සම්මතයට...
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5272
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: සම්මතය

Post  samitha on 2015-02-23, 8:05 am

සම්මත...
අසම්මත...
ලෝකයාගේ තවත්
එක්
විමසුමක්...
පමණක් ම වේ...
තමාට...
තම හිතට...
උවැසි දේ
තවෙකෙකුට
විපතක් නොදේ නම්
කළ මනා...
වැරද්දක් ම නොවේ...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum