අදරේ කරන්න

View previous topic View next topic Go down

අදරේ කරන්න

Post  Guest on 2015-02-21, 7:42 pm

උඔ හරි 
අදරේ කරන්න
හෙතුවක් ඔනෙ නැහැ 
මොකද උඔ 
අදරේ කලෙ එක පාරයි
අදරේන් පැරදුනේ එක පාරයි 


හැබැයි අදරේන් එක පාරක් නෙවෙයි 
දෙතුන් පාරක්ම කරපු මට 
අදරෙන් දෙතුන් පාරක්
පැරදිච්ච මට 


අපහු අදරෙ කරන්න ලොකු 
හෙතුවක් ඔනි බන් 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: අදරේ කරන්න

Post  Esala on 2015-02-21, 8:33 pm

pride pride pride pride pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5272
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: අදරේ කරන්න

Post  samitha on 2015-02-22, 5:09 am

"ආදරය කරන්න හේතුවක්..."
ඕනේමද...?
ඒක භෞතිකයි...
වගේ නේද?
ආදරය දැනෙන්නේ...
අපේ හිතට නෙවෙයි ද?
එතන භෞතිකත්වයක්...
තියේද?
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: අදරේ කරන්න

Post  thavisha on 2015-04-06, 1:56 pm

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අදරේ කරන්න

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum