ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

View previous topic View next topic Go down

ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  Oshada on 2015-02-19, 11:24 pm

ජීවිතේ හරි පුදුමයි..
හමුවුන සමහර අය,
හමුනොවුනානම් හිතෙනවා..
හමුනොවුන සමහර අය,
හමුවෙනලන් බලාගෙන ඉන්නවා..
හමුවුන සමහර අය,
කලින් හමුවුනානම් හිතනවා..
හමුවෙලත් සමහර අය,
හමුනොවුනා වගේ ඉන්නවා...

වෙන්වුන සමහර අය,
වෙන් නොවුනානම් කියලා හිතෙනවා..
වෙන්නොවුන සමහර අය,
වෙන් වෙනකම් බලන් ඉන්නවා..
වෙන්වුන සමහර අය,
කලින් වෙන්වුනානම් හිතෙනවා..
වෙන් වෙලත් සමරහ අය,
වෙන්නොවුනා වගේ ඉන්නවා...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  samitha on 2015-02-19, 11:32 pm

මටත් මේක facebook එකේ හම්බවුනා.. "තිලිණි එන්. ලියනාරච්චි" කියල කෙනෙක් නේද post කරලා තිබ්බේ?
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2834
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  Oshada on 2015-02-19, 11:37 pm

කෙනෙක්නම් දන්නෙ නෑ. මට මේක ආවෙ නමක් ගමක් නැතිව චේන් මේල් එකකින්. නම ගම දන්නෙ නැති නිසා එහෙමම කොපි පේස්ට් කලා හිතන්න යමක් තියෙන නිසා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  samitha on 2015-02-19, 11:52 pm

හ්ම්ම්... අනිවාර්යෙන් ම...!  smile
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2834
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  Esala on 2015-02-20, 2:16 pm

pride pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5222
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  thavisha on 2015-04-06, 1:46 pm

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ජීවිතේ හරි පුදුමයි..

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum