සඳකි නුඹ මට

View previous topic View next topic Go down

සඳකි නුඹ මට

Post  Oshada on 2015-02-18, 9:03 pm

සඳකි නුඹ මට
අමාවක ඇති රෑක,
සුනිල දිය ඔබ
ඉරිතලා ගිය නියං ගං තොටට,
පහන් තරුව නුඹ
කතරෙ මැද තනි වූ දාට,

ආදරෙයි මං...
ආදරෙයි

සඳක් වූවා
මහ දවාලේ
නොපෙනී ගියා නුඹ මගේ දෑසට
දෑස රිදුම් දෙයි නුඹව සොයලා
රත්තරනේ....

දියක් වූවා
අනෝරා වැසි වැටෙන සමයක
දෙගොඩතලා ගම් නියම්
පෙරළා දමන සැටී
රත්තරනේ....

තරුව වුවා
වලකුළු සළු පොටින්
මුව වසා නිතර සැඟව යන
මග වරද්දා සිනා නොමසෙන්
රත්තරනේ....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සඳකි නුඹ මට

Post  Esala on 2015-02-18, 9:54 pm

pride pride pride pride pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5212
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: සඳකි නුඹ මට

Post  samitha on 2015-02-18, 10:49 pm


තරුව වුවා
වලකුළු සළු පොටින්
මුව වසා නිතර සැඟව යන
මග වරද්දා සිනා නොමසෙන්
රත්තරනේ....

මුල්වරට...
"ආදරෙයි" කියල
කියනවා වගේ, ආදරණීයව...
ඒක කරගෙනත් යනවා නම්...
කොච්චර හොඳද...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2824
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: සඳකි නුඹ මට

Post  thavisha on 2015-04-06, 1:46 pm

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සඳකි නුඹ මට

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum