කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

View previous topic View next topic Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Rashmika on 2015-02-14, 11:29 am

අනිවා (Y). හැබැයි දැන් හරි හිතේ ලෙඩින් ඉන්නෙ කාපු නිසා :D
avatar
Rashmika
Regular Member

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 28
GetReal Gold : 2791
Member Since : 2014-11-14

Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Jith on 2015-02-14, 12:34 pm

හුරේ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  rocksss rocksss rocksss rocksss rocksss


(මේ............ඇයි මොකෝ වෙන්නෙ හුරේ කියන්න?)  noidea noidea noidea noidea
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Jith on 2015-02-14, 12:38 pm

අපෝ..................................................... ක්‍රිකට්. බ්ලෑක්කා.. කා‍ටුන් බලලත් ඉවරයි. මඟුල.  thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Guest on 2015-02-14, 8:08 pm

යහපාලනය තාම රශ්මියෝ


ජිත් කුක්කුන් පැටියා 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  kasunx on 2015-02-14, 9:32 pm

[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:අපෝ..................................................... ක්‍රිකට්. බ්ලෑක්කා.. කා‍ටුන් බලලත් ඉවරයි. මඟුල.  thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown

thumbup thumbup thumbup hug
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8069
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Guest on 2015-02-15, 10:24 pm

@kasunx wrote:
@Jith wrote:අපෝ..................................................... ක්‍රිකට්. බ්ලෑක්කා.. කා‍ටුන් බලලත් ඉවරයි. මඟුල.  thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown thumbdown

thumbup thumbup thumbup hug
curse curse curse curse curse curse curse
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: කස්ටිය අපේ සිංහ කොල්ලන්ට හුරේ එකක් දාමු

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum