ආදරණීය මල්ලී වෙත...

View previous topic View next topic Go down

ආදරණීය මල්ලී වෙත...

Post  Esala on 9th February 2015, 17:16

රිදුන තටු බර වැඩියි
නුඹේ හිතට මල්ලියේ
රිදුනමුත් තටු නුඹට
අවැසිවෙයි හැම දිනේ

ඉවසපන් වේදනාව
හැමදාම නොම දැනේ
තටු විදන් ඉගිලෙන්න
තව ටිකක් දුර ඇතේ

ඉන්න උඹ ඇහැකි නම්
මං ලඟින් හිඳින්නම්
මට බරක් නැහැ උඹව
හැමදාම රකින්නම්

යන්නටම ඕනි නම්
යන්න උඹ යනව නම්
නැහැ කිසිම තරහක්
මගේ හිතේ අදටත්

ඉගිල යන නුඹ දිහා
බලන් මම හිඳින්නේ
ඉගිලියන් නොබලාම
මතු දිනක මල්ලියේ

යන්න තව දුර ඇතේ
නුඹට එය යා හැකියි
කූඩුවක නැවතියන්
හතිලන්න ඒ දිනේ

සියලු සැප ලැබීයන්
නුඹ ලඟට හැමවිටේ
සතුටින්ම ඉගිලියන්
ඇය ලඟට මල්ලියේ....
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5222
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: ආදරණීය මල්ලී වෙත...

Post  samitha on 10th February 2015, 15:41

"ඉවසන්න..." කිව හැකියි  
"තුටු වෙන්න..." කිව හැකියි  
කියන්නට තව හැකියි 
ඔවදනන් බොහෝ ඇතියි 


තවෙකුට කියවනා 
කරන්නට උවමනා 
මේ සියලු ඔවදනා 
කරන්නේ කෙලෙසිනා?


ජීවිතේ හැටි එයයි 
ඉගෙන ගනු මල්ලියේ
තටු ලැබුණු විගසින්ම 
යයි ඉගිල කූඩුවෙන්...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2834
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ආදරණීය මල්ලී වෙත...

Post  thavisha on 10th February 2015, 16:02

hmmmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරණීය මල්ලී වෙත...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum