පවුල

View previous topic View next topic Go down

පවුල

Post  samitha on 2015-02-01, 12:18 am

හමුවුනෙමි එක මිතුරියක් අද...
නාඹර වියත් ගොසිනි වියැකී...
ඈ කෙරෙන්
ලොකු අක්කාය ඇය 
සිටින එක් නගෙක් සහ මලෙක්...
විසි වසක් තිස්සේ...
උසුලයි ඈ තවම... තනිවම
පියා නොමැති ඒ නිවහන
උරෙන් ඇගේ...
සැලුණි මා හද 
සිතන කල... දියවූ... 
ඇගේ ඒ තාරුණ්‍ය 
සහ නොපසුබට විරිය
දරන... තම පවුල වෙනුවෙන්...
පතමි මම ඇයට 
දෙවිපියාණන්වහන්සේගෙන්...
සදා ලැබෙන්නට...
රැකවරණය සහ ආදරය 
ඇතිතුරා දිවි... කාරුණික ඇගේ...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2894
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: පවුල

Post  thavisha on 2015-02-01, 1:13 pm

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7870
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum