හැකිද ඔබ හට

View previous topic View next topic Go down

හැකිද ඔබ හට

Post  samitha on 2015-01-27, 11:15 am

හැකිද ඔබ හට
දෙන්නට කමා මට...
හිතුවේ නෑ මම 
රිදවන්නට ඔබ...


දෙවරක් සිතා නොව
කීවේ නුඹ හට...
සිතේ ඇතිවූ 
ඒ... මගේ අදහස...


සමා දෙනු මැන
මා ප්‍රිය සබඳ...
හැකිනම් ඔබට 
මසිත... සැනසෙන්නට...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2882
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: හැකිද ඔබ හට

Post  thavisha on 2015-01-27, 5:28 pm

thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum